Een ware leraar... gaat voor in het leren...

Opleidingen

Afgeronde opleidingen:

 • Leerkracht lager onderwijs 

 • Integratieve kinder- en jongerentherapie - Lieve van Beeck

 • Praten met kinderen - hulpverlenende gesprekken voeren - Jaklin Laporte

 • Enneagram -De persoonlijkheidsstructuur van de negen types 

 • Mindfulness

 • Neuro-linguïstisch programmeren (NLP)

 • Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

 • Integratieve traumatherapie - Lieve Van Beeck

 • Internal Family Systems Therapy (IFS)

 • Verschillende vormingen rond hoogbegaafdheid - Tessa Kieboom

 • Jaartraject 'Ouders begeleiden naar Afgestemd Opvoeden' - Jürgen Peeters

 • Module Lichaamsbewustzijn, KIB-methode - Manon Gervink
 • Body-Oriented Exercises (SE) - Chris Camp
 • Vormingen en korte modules rond ASS en HSP - Vanessa Lauwers, 't Zonnekind

Lopende opleidingen:

 • Hartbegaafd - Educatieve Academie

Lid van:

 • Netwerk Afgestemd Opvoeden 

 • Belgische Beroepsvereniging Therapeuten en Coaches (BBTC)

Over mij...

Mijn naam is Eline Van Wichelen, gehuwd en fiere mama van een dochter en zoon die ik erg bewonder.

Als leerkracht lager onderwijs stond ik steeds met veel passie voor de klas. Echter merkte ik dat de druk die ons als mens en kind wordt opgelegd zo groot is dat de kern van ons leven, genieten, vaak verloren gaat. Ik merkte dat (jonge) mensen hun potentieel niet ten volle benutten, terwijl ze zoveel moois bezitten!

Vanuit die visie begon ik een aantal opleidingen. Het wonder boven halen in anderen, werd mijn focus.

We worstelen met wat we denken dat de wereld van ons verwacht. Waarom doe je wat je doet? Waarom besteed je je tijd zoals je dat doet?  Hoe zet je die belastende gedachtemolen uit? Die vervelende criticus in je hoofd stilleggen en volop leven met je hart. Zeker niet gemakkelijk, echter waar een wil is is een weg! En wat een opluchting zou het zijn om opnieuw te kunnen luisteren naar jezelf in plaats van naar die strenge rechter in je hoofd die het altijd beter denkt te weten...